Гарантія на продукцію DTM

Дякуємо Вам за вибір продукції компанії DTM ™. Ми гарантуємо високу якість і надійність роботи нашої продукції за умови дотримання правил експлуатації.

Нижче вказані гарантійні зобов’язання та опис гарантійних та не гарантійних випадків по котлам татеплоаккумуляторам ДТМ.

ГАРАНТІЯ НА КОТЛИ ДТМ

Котел водогрійний твердопаливний «DTM-turbo» виготовлений відповідно до ТУ У 25.2-35323619-001: 2014.
Виробник гарантує відповідність котла вимогам нормативної документації та дає можливість споживачу отримати 5 років гарантійного обслуговування за умови дотримання споживачем правил та вказівок, викладених в данному керівництві з експлуатації.
Термін експлуатації водогріного котла «DTM-turbo» складає 10 років
Гарантійний термін зберігання котла складає 12 місяців від дати його виробництва.
Гарантійні зобов’язання виробника, починають свою дію від дати купівлі споживачем котла та мають окремий термін дії на наступні складові котла:
– Теплообмінник – 36 місяців від дати купівлі котла, але не більше 48 місяців від дати його виробництва;
– Автоматика (вентилятор наддуву, регулятор температури DTM ) та дверцята -24 місяців від дати купівлі котла, але не більше 36 місяців від дати його виробництва;
– Інші елементи котла (зовнішні облицювальні панелі,колосникова решітка) -12 місяців від дати купівлі котла, але не більше 24 місяців від дати його виробництва;

Додаткова гарантія на теплообмінник котла

Після завершення гарантійного терміну експлуатації теплообмінника ( 36 місяців від дати купівлі котла), споживач має можливість продовжити термін гарантійної експлуатації теплообмінніка, ще на 24 місяці.
Умовою надання додоткової гарантії, є проведення технічного огляду котла авторизованим придставником заводу виробника. Технічний огляд має бути виконаний, не пізніше 37 місяців від даті купівлі котла, та через 12 місяців після проведення першого технічного огляду.
Увага! Послуга з технічного огляду є платною. Кошти за цю послугу, сплачує споживач.

Споживач втрачає право гарантійного обслуговування
котла (безкоштовного усунення недоліків) у випадку:

– Якщо причиною недоліку обладнання стали невідповідні умови зберігання, транспортування;
– Якщо порушено умови викладені в данному керівництві з експлуатації.
– Якщо при проектуванні, монтажі і експлуатації були порушені вимоги таких нормативних документів як:
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів;
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення;
ДБН В.2.5-77:2014 Котельні;
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування;
ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва;
ДБН В.2.2-9-2009 Громадськi будинки та споруди. Основні положення;
ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правил пожежної безпеки в Україні»;
ДНАОП 0.00-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
– Якщо монтаж обладнання виконано особами/ організаціями, які не мають відповідної кваліфікації , дозвілів та ліцензій.
– Якщо порушено хоча б один з пунктів цих гарантійних зобов’язань.
– Якщо недолік виник внаслідок зовнішніх чинників (природні катастрофи, повені, пожежі тощо), забруднення води, теплоносія , наявності пилу або агресивних випарів у повітрі, при коливанні напруги мережі. При відсутність теплоносія у системі, палива, розморожування системи чи теплообмінника котла.
– Якщо в якості теплоносія використовується незамерзаюча або інша рідина, яка не узгоджена з виробником.
– Якщо недолік виник в наслідок корозії або будь-якого забруднення (зовнішнього або внутрішнього).
– Якщо відсутнє, втраченє керівництво з експлуатації або не заповнено гарантійний талон та талон на введення в експлуатацію.
– Якщо недостатня тяга у димоході, а також конструкція димоходу не відповідає будівельним нормам.
– Якщо якість палива невідповідає стандартам зазначеним в даному керівництві з експлуатації.
– Якщо недолік спричинений неправильним підключенням до обладнання додаткових приладів, датчиків тощо.
– Якщо продавець продав споживачеві котел, гарантійний термін зберігання якого закінчився.
– Якщо технічне обслуговування не виконувалось або виконувалось но з порушення умов викладених у Розділі 4 керівництва з експлуатації.
– Якщо в конструкцію котла внесено зміни та здійснені доробоки, а також використанні вузли, деталі, комплектуючі вироби, що не передбачаються нормативними документами.

Перелік типових негарантійних випадків

– Втрата герметічнорсті камери згоряння в наслідок пошкодження ущільнювального шнура дверцят конденсатом, смолами з палива.
– Утворення конденсату.
– Продукти згоряння потрапляють в приміщення де розташований котел. Зворотня тяга, відсутність тягі.
– Пошкодження автомитики, яке спричинено перенапругою електричного живлення та візуально може бути відображено у вигоранні струмопровідних доріжок та ланцюгів, пошкоджені запобіжника, обвуглені електричної ізоляції дротів та клемних затискачів (з’єднань), пошкоджені трансформатору.
– Пошкодження автомитики в наслідок потрапляння вологи, струмопровідного пилу, комах тощо.
– Наявність на автоматиці ознак ремонту (не заводська пайка).
– Зовнішнє забруднення вентилятора (турбіни), теплообмінника.
– Порушення герметичності котла або його вузлів в наслідок електричного потенціалу.
– Порушення герметичності обладнання або його вузлів в наслідок підвищеного тиску теплоносія.
– Будь-які механічні пошкодження котла або його елементів.

ГАРАНТІЯ НА ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

Гарантійний термін експлуатації бака Теплоакумулятор – 24 місяців від дати продажу кінцевому споживачеві, але не більше 36 місяців від дати його виробництва. Гарантійний термін зберігання бака Теплоакумулятор – 12 місяців
від дати його виробництва.
Підприємство виробник гарантує ремонтний комплект за рахунок виробника на вироби протягом усього гарантійного терміну експлуатації, при виявленні у виробі дефектів виробничого характеру. За заподіяний непрямий збиток підприємство відповідальності не несе. Усі спори вирішуються відповідно до чинного законодавства, в установленому порядку. Умовою надання гарантії є наявність товарної  накладної на обладнання.

Гарантійні зобов’язання не поширюються

Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, що вийшли з ладу через:
– при невірно виконаному встановленні і монтажу;
– замерзання теплоносія;
– порушення правил експлуатації, зберігання або транспортування;
– недбале поводження або неправильного монтажу і установки;
– механічних пошкоджень, і самостійна заміна деталей або внесення змін в конструкцію;
– експлуатації з несправним або без запобіжного клапана, замерзання або перевищенні робочого тиску.
У разі обґрунтованої рекламації, покупець може звернутися в сервісний центр, де буде прийнято рішення про ремонт виробу або заміни несправних частин.